8 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Stéphane Dufour ed07812811 Virer les pseudo mot inclusifs преди 1 година
  Stéphane Dufour fdab5f2447 Mise à jour de 'README.md' преди 1 година
  Stéphane Dufour 77ae2d1add ajout logo ilinux 2 преди 1 година
  Stéphane Dufour 61e13df88d Mise à jour de 'README.md' преди 1 година
  Stéphane Dufour aaa7f9aaea Mise en page преди 1 година
  Stéphane Dufour 165a74c39a Création document преди 1 година
  Stéphane Dufour 31046d1bdc Mise à jour de 'README.md' преди 1 година
  ilinux a49ef85784 Initial commit преди 1 година